West Wind Games

West Wind Games jest młodym studiem deweloperskim i wydawcą gier komputerowych, korzystającym w wieloletniego doświadczenia oraz zaplecza merytorycznego, jak i kapitałowego swoich głównych akcjonariuszy w postaci Gaming Factory, Glob Games Studio, Gaming Ventures i Flash Ventures. W trakcie realizacji znajduje się kilkanaście projektów, a pierwsze gry będą wydane na platformie Steam już w roku 2021.

Studio deweloperskie West Wind Games

ZESPÓŁ WEST WIND GAMES
Krzysztof Michalkiewicz

West Wind Games jest młodym studiem deweloperskim i wydawcą gier komputerowych, korzystającym w wieloletniego doświadczenia oraz zaplecza merytorycznego, jak i kapitałowego swoich głównych akcjonariuszy w postaci Gaming Factory, Glob Games Studio, Gaming Ventures i Flash Ventures. W trakcie realizacji znajduje się kilkanaście projektów, a pierwsze gry będą wydane na platformie Steam już w roku 2021.

Zarząd spółki reprezentowany jest przez Pana Krzysztofa Michalkiewicza, który posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Pełnił funkcje zarządcze w Private Bankingu, instytucjach typu AFI, jak i w domu maklerskim. Skupiał się na pozyskiwaniu finansowania dla wielu podmiotów, również tych notowanych na GPW z branży gamingowej. Biorąc udział w komitetach Inwestycyjnych brał udział w dogłębnej analizie tych podmiotów, dbając o nadrzędny interes inwestorów.

Spółka ma szerokie plany dotyczące działalności produkcyjnej i wydawniczej. Zarząd zamierza optymalnie wykorzystywać do tego celu szerokie gremium wieloletnich relacji biznesowych posiadanych przez głównych partnerów i akcjonariuszy spółki, jak i personalnie Prezesa Zarządu. Celem zarządu oprócz realnej działalności operacyjnej i wypracowaniem zysków jest wprowadzenie spółki WestWindGames na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Do końca pierwszego półrocza 2023 roku planowane jest złożenie wniosku o wprowadzenie
akcji do ASO.