West Wind Games

West Wind Games jest młodym studiem deweloperskim i wydawcą gier komputerowych, korzystającym w wieloletniego doświadczenia oraz zaplecza merytorycznego, jak i kapitałowego swoich głównych akcjonariuszy w postaci Gaming Factory, Glob Games Studio, Gaming Ventures i Flash Ventures. W trakcie realizacji znajduje się kilkanaście projektów, a pierwsze gry będą wydane na platformie Steam już w roku 2021.

Studio deweloperskie West Wind Games

a

West Wind Games

Rozpoczynamy współpracę w zakresie produkcji nowej gry o charakterze strzeleckim

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy współpracę z Legia Sekcja Strzelecka oraz Golden Eggs Studio w zakresie produkcji nowej gry o charakterze strzeleckim.

Gra ma w profesjonalny sposób odzwierciedlać realia strzelectwa sportowego.

Na początek kilka smaczków, którymi owa produkcja ma się szczycić:

1. Realne dźwięki wystarzałów broni użytych w grze są nagrywane na strzelnicach otwartych oraz zamkniętych przez filmowe studio dźwiękowe. Te dźwięki absolutnie się od siebie różnią, co będzie słyszalne w grze. To wszystko w technlogoii Dolby Atmos.

2. Postawa strzelecka, motoryka, odrzut broni i wiele innyc, odzwieciedlone w pełni poprzez profecjonalnych i utytułowanych instruktorów strzelectwa ubranych w kostiumy motion-capture.

3. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, przepisy konkurencji olimpijskich, jak i strzelań dynamicznych – takich jak IPSC czy IDPA, wyłożone w przyjemny i przystępny sposób. Kompedium wiedzy dla osób aspirujących do rozpoczęcia przygody z bronią palną.

Nad produkcją czuwa osobiście Krzysztof Michalkewicz będący prezesem spółki West Wind Games, a co istotniejsze zawodnik największego klubu strzeleckiego w Polsce – właśnie Legii.

Już niedługo ujawnimy kolejnych partnerów rozpoznawalnych w całym światku strzeleckim, jak i nazwisko reżysera pracującego nad naszą flagową produkcją!

PS już wiecie czemu tak lubimy czapeczki z daszkiem 🧢

————————————

We are pleased to announce that we are starting cooperation with Legia Sekcja Strzelecka and Golden Eggs Studio on the production of a new shooting game.

The game will professionally reflect the realities of sports shooting.

At the beginning, here are some of the highlights that this production will boast:

1. The real sounds of the guns used in the game are recorded on open and closed shooting ranges by a film sound studio. These sounds are absolutely different from each other, which will be heard in the game. This is all in Dolby Atmos technlogy.

2. Shooting stance, motorics, weapon recoil and much more, fully illustrated by professional and award-winning shooting instructors in motion-capture costumes

3. Principles of safe gun handling, regulations of Olympic and dynamic shooting competitions, e.g. IPSC and IDPA, presented in a pleasant and accessible way. A compendium of knowledge for those aspiring to start their adventure with firearms.

The production is personally supervised by Krzysztof Michalkewicz, who is the CEO of West Wind Games company and, what is more important, a competitor of the biggest shooting club in Poland.

Soon we will reveal the other partners recognisable in the whole shooting world, as well as the name of the director working on our flagship production!